Water Life Africa
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen PDF Afdrukken E-mail

De Nederlandse Belastingdienst heeft Stichting Water Life Africa aangewezen als ANBI.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze erkenning kunnen zowel wij als onze donateurs gebruikmaken van bepaalde fiscale voordelen.

De belangrijkste fiscale voordelen zijn:

  • Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u door naar de website van de Belastingdienst. Daar kunt u ook onze ANBI-status controleren.

 
Copyright 2008-2013 Stichting Water Life Africa